下巨虚穴[xià jù xū][ST39](巨虚下廉,下林,足下廉,下廉(注意区别正名“下廉”))
足阳明胃经。小肠之下合穴。 《黄帝内经灵枢·海论》将下巨虚列为冲脉交会穴。在小腿前外侧,当犊鼻下9寸,上巨虚穴下3寸。距胫骨前缘一横指(中指)。当犊鼻解溪穴的连线上取穴。在胫骨前肌与趾长伸肌之间,深层为胫长伸肌;有胫前动、静脉;布有腓浅神经分支,深层为腓深神经。

功用:调肠胃,通经络,安神志,清湿热,化积滞。
主治:小腹痛,肠鸣腹痛,腹泻,泄泻,痢疾,大便脓血,泄利脓血,细菌性痢疾,急慢性肠炎,急慢性肝炎,胰腺炎,胃中热,胃脘痛,纳呆,消谷善饥,小便不利,小便黄,胸胁痛,肋间神经痛,腰脊痛引睾丸,腰痛控睾,下肢痿痹,下肢瘫痪,下肢麻痹痉挛,足不履地,寒湿脚气,胫肿,下肢水肿,足痿不收,乳痈,涎出,喉痹,中风偏瘫,偏风不遂,癫痫,精神病,暴惊狂言。
现代常用于治疗细菌性痢疾、急慢性肠炎、下肢瘫痪。
刺法:直刺1~1.5寸,深刺可透承山,局部有酸胀沉重感,可扩散至小腿足背。
灸法:艾炷灸或温针灸5~9壮,艾条灸10~20分钟。

配伍
下巨虚曲池太白,治泻痢脓血。
下巨虚幽门太白,有清利湿热的作用,主治泄痢脓血。
下巨虚天枢委中,治急性肠炎。
下巨虚中脘关元,治消化不良的水泻。
下巨虚上廉下廉,治小便黄。
下巨虚阳陵泉解溪,有活血通络的作用,主治下肢麻木。
下巨虚下廉丘墟,治狂言非常。

名解
下即下方,巨即巨大,虚即中空、空隙,胫、腓骨间形成较大间隙,穴在此空隙之下方,故名下巨虚
下,有低下之义,对上而言。巨,有大之义。虚,有空虚之义。此穴在“条口”穴下1寸,胫骨外廉凹陷中。《黄帝内经素问·针解》:“下廉者,陷下者也。”穴当“上巨虚”穴之下,故名下巨虚
功效与作用
下巨虚有调肠胃,通经络,安神志的作用。
下巨虚有理肠胃、清湿热、化积滞的作用。
下巨虚穴属足阳明经穴,又为小肠下合穴,“合治内腑”。《黄帝内经素问·灵兰秘典论》说:“小肠者,受盛之官,化物出焉。”小肠的功能主要是泌别清浊,如其功能失调,泌别失职,则见泄泻、痢疾、便脓血、小腹痛等症。足阳明经筋起于足,结于髀枢,属脊,并聚于阴器,而小腹痛、腰脊痛引睾丸又属小肠疝气范畴,故取下巨虚穴可治疗小肠诸疾。
上巨虚下巨虚条口同在一条缝隙之中,其所治症,大同小异。上巨虚合于大肠,下巨虚合于小肠,条口居二巨虚之间,其与二肠有关,势可知也。以形势而论,三穴在腿,故其治湿痹胫酸亦有功效。
特效按摩
按揉下巨虚,可治腹痛、腹泻、便秘等症,将艾条对准下巨虚,距皮肤2~3厘米,灸5~10分钟,可治消化系统疾病。
研究进展
促进阑尾排空:实验观察,针刺下巨虚对阑尾排空有明显的促进作用。
对胃的影响:针刺胃炎、溃疡病、胃癌患者的下巨虚,可见胃电波幅增加,亦使胃癌不规则的波形变得规则。在X线下观察,针刺下巨虚,可使胃的蠕动增强。
对肝血流图的影响:取双侧下巨虚注射维生素K3注射液1mL,观察肝癌患者肝血流图的变化情况,注射前肝血流图波幅明显降低,波形呈分化差的锯齿状波,注射后波形有了明显改善,波形明显增高,由不规则的异常波形重新转变为类似正常的三峰波形,但整个波幅与无肝病史的对照组相比仍然低。
治疗肩痛:后溪劳宫针入0.5~1寸,下巨虚针入1~1.5寸,同时施以提插捻转泻法,留针20min,并让患者活动患肩,每日1次,10次为一疗程。结果:痊愈78例,显效13例,有效6例,无效3例,总有效率为97%。
治疗落枕:取患侧下巨虚穴,用28号2寸不锈钢毫针,针尖向上快速进针1~1.5寸,于患者吸气时大幅度提插捻转,得气后令患者做深呼吸及活动颈部,使针感向上传导,留针10min,隔5min施手法1次。每日治疗1次,5次为一疗程。结果:痊愈721例,显效178例,进步42例,总有效率为100%。
治疗慢性菌痢:取下合穴足三里上巨虚下巨虚,均为双侧,用2寸毫针刺入1.5寸左右,用提插手法使患者得气后,用电针治疗仪,频率90次/min左右,强度以患者耐受为度,持续60min。10次为一疗程,一般治疗3个疗程。疗效标准及结果如下。治愈:症状、体征消失,大便常规正常,大便培养隔月1次,连续3次阴性,随访半年内无复发者共65例(74.7%)。临床治愈:症状、体征消失,大便常规正常,大便培养偶尔出现阳性,随访2个月内无明显变化者15例(17.2%)。好转:症状体征基本消失,大便镜检脓细胞高倍视野不超过3个,大便培养有时阳性者7例(8%),有效率为100%。